בחר אות

רשימת עסקים:

 בקבוקים וצנצנות בקריות, בחיפה ובצפון

י.ש.ר אריזה בע"מ – טלפון: 04-9558004 , פקס: 04-9550775, כתובת: פארק התעשייה בר-לב. מען למכתבים: פארק תעשייה בר-לב ד.נ. משגב

04-8412744 חלוצי התעשייה 83 מפרץ חיפה, קרית חיים