בחר אות

רשימת עסקים:

 ברגים ואומים בקריות, בחיפה ובצפון

04-8412851 חלוצי התעשייה 3 מפרץ חיפה, קרית חיים

04-8722219 העמלים 7 קרית חיים

04-8761088 ת.ד  10302 מפרץ חיפה, קרית חיים